14K Yellow Gold w/ White Diamonds
Emily Necklace
14K Yellow Gold
Dagger Necklace

$380.00

14K Yellow Gold

14K White Gold w/ White Diamonds
Emily Necklace
14K Yellow Gold
Coin Necklace

$1,100.00

14K Yellow Gold

14K Yellow Gold w/ White Diamonds
Writer's Necklace
14K Yellow Gold w/ A White Diamond
Writer's Tear Necklace