14K Yellow Gold w/ White Diamonds
Emily Necklace
14K Rose Gold w/ White Diamonds
Emily Necklace
14K White Gold w/ White Diamonds
Emily Necklace
14K Yellow Gold w/ White Diamonds
Gondal Necklace
14K White Gold w/ White Diamonds
Gondal Necklace
14K Rose gold w/ White Diamonds
Gondal Necklace
14K Yellow Gold w/ White Diamonds
Writer's Necklace
14K Rose Gold w/ White Diamonds
Writer's Necklace
14K White Gold w/ White Diamonds
Writer's Necklace
14K Yellow Gold w/ A White Diamond
Writer's Tear Necklace